skip to Main Content

Tatjana Karaganova 

Insener “Keevitamise tootmise seadmed ja tehnoloogia.”

HARIDUSTASE
Kõrgtase, insener-mehaanik. On olemas eurosertifikaadid: TIG-keevitus ja visuaalne uuring. Raamatu autor “Keevitus – sütitav idee”
TIG MMA MIG MAG keevitamine
Inseneriõpe
Visuaalne uuring
Keevitusjoonised ja tehnoloogilised kaartid (WPS)
Materjaliteadus
Keevitusseadmed ja -tarvikud
ÕPETAMISKOGEMUS
üle 38 aastat

Vladimir Urussov

Praktilise osa õppejõud (õppetöö nii eesti kui ka vene keeles)

Distsipliinid
– TIG MMA MIG MAG keevitamine
– Metallkonstruktsioonide koostamine ja torude monteerimine

Lühitutvustus
Haridustase: Kesk, Lõpetamata Kõrg (Tallinna Polütehniline Instituut)
Keevitamisoskus: TIG MMA MIG MAG
Keevituskogemus: 24 aastat
Õpetamiskogemus: 5 aastat

Igor Sarapuu

Praktilise osa ja tellingute monteerimise teooria õpetaja (9 m +)
(Särskild utbildning ställning)

Distsipliinid
– Ohutu laskumine (Fallskyddsutbildning)
– Rootsis ehitusprotsesside ohutuse ja kontrolli kursused (STF Ingenjörsutbildning AB, sisekord BAS-P och BAS-U, STIB Arbetsledare utbilning)
– Ohutu tõstmine (Säkra lyft utbildning)

Lühikirjeldused
Haridustase: Keskharidus, litsenseeritud õppetaja tellingute paigaldamise ja nendel töötamise koolitusel 9+m.
Töökogemus: 1 aasta Eestis (ehitaja) ja 6 aastat tellingute valdkonnas Rootsis
Juhendaja kogemus: 3 aastat Rootsis